Thuis » Tweelingzielen » Tweelingzielen

Tweelingzielen

 
TweelingzielenDe liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid. Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Je hebt grote kans dat je elkaar ontmoet in dromen en/of uittredingen. Omdat je op dezelfde trilling zit is het eenvoudig om elkaars gedachten en gevoelens op te vangen

How do I love thee? Let me count the ways
I love thee to the dept and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace
I love thee to the level of every day?s
Most quiet need, by sun and candle light.
I love thee freely, as men strive for Right
I love thee purely, as they turn from Praise
I love thee with the passion put to use
In my old grief?s, and with my childhood?s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints ? I love thee with the breath,
Smiles, tears of all my life! ? and if God choose,
I shall but love thee better after death.
(Elizabeth Barret voor haar tweelingziel Robert Browning)

Tweelingzielen kennen en herkennen elkaar, waarbij ze elkaar liefhebben voor wat ze zijn. Niet dat ze per definitie in perfecte harmonie leven en nooit ruzie maken. Meestal zijn ze erg verschillend, ze zijn namelijk tegengestelde polen van één geheel. Dit kan tot spanningen leiden. Ook het feit dat ze elkaar een spiegel voorhouden kan erg confronterend werken. Maar de basis, het gevoel van eenheid, van één zijn, staat daarboven. Ze laten zich over het algemeen niet meesleuren door hartstocht. De liefde kan zich wel lichamelijk uiten maar wordt meer beleeft op een energetisch niveau. Soms als tweelingzielen elkaar in de ogen kijken kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel niet aan.
In een relatie van tweelingzielen groeien beiden. Ze trekken elkaar mee in hun ontwikkeling. De groei zal veelal plaatsvinden op verschillende gebieden. Als tweelingzielen allebei willen werken aan een heelheid, zullen ze zich kwetsbaar en open moeten stellen naar zichzelf en naar elkaar. Dit kan een pijnlijk spiegelend proces zijn waarbij sprake kan zijn van een haat-liefde patroon vanwege het confronterend effect. Of dit optreedt ligt eraan of men al in harmonie is met zichzelf als men elkaar ontmoet. Als er nog onopgeloste emotionele problemen aanwezig zijn kan dat voor conflicten zorgen. Zijn beide partners al grotendeels in harmonie met zichzelf zal dat veel minder zijn.
In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven, er treedt een grote mate van helderheid op.
Tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid (de ziel hunkert naar voltooing), zodat ze samen een complete Alfa-Omega cirkel (man/vrouw, Tai Chi, Yin/Yang) kunnen zijn. Ze zitten op dezelfde geestelijke trilling. Tweelingzielen zullen elkaar tijdens een bewustwordingsproces herkennen. Het hoeft niet bij de eerste ontmoeting reeds in het bewuste plaats te vinden. De herkenning kan met een duizelingwekkende klap geschieden of men kan er

langzaam naar toe groeien. Op een onbewust niveau vindt de herkenning echter wel direct plaats. Vaak is de hereniging een indrukwekkende gebeurtenis die belemmert lijkt te worden, door de omgeving of door jezelf. Maar meestal zorgt de magnetische aantrekkingskracht voor het overwinnen hiervan. Veel tweelingzielen maken voor ze elkaar ontmoeten vaak een periode van eenzaamheid en bezinning door en voelen aankomen dat er iets bijzonders gaat gebeuren.
Tweelingzielen incarneren niet in één gezin. Door de aard van de verbinding (onsterfelijke geliefden) zou dit een incestueuze relatie impliceren.
Naast het volmaken van elkaar heeft de hereniging van tweelingzielen ook een effect op hun zielsomgeving. Een herenigd paar genereert namelijk energie die ervoor zorgt dat de andere leden van de groep zielen waar zij tot behoren dichter bij elkaar komen. Vaak is er een belangrijk gezamenlijk doel dat de tweelingzielen in hun leven hebben te vervullen.

Conclusie
Concluderend kunnen we stellen dat, indien je de meeste onderstaande punten herkent in jullie situatie, er sprake kan zijn van tweelingzielliefde.
* De ontmoeting/herkenning voelt als een thuiskomst, maar tegelijkertijd als het begin van een reis.
* Je voelt je diep met elkaar verbonden, er is contact van ziel tot ziel.
* Er is sprake van onvoorwaardelijke liefde, je houdt zielsveel van de ander en ziet het goddelijke, het Licht in elkaar. Je hebt niet de behoefte om elkaar te veranderen.
* Je helpt elkaar bij de spirituele groei, waarbij beiden in een snel tempo een bepaalde groei doorlopen.
* Je hebt geen twijfel, je weet met een zeker innerlijk weten dat deze persoon je tweelingziel is / dat jullie een zijn.
* Je ontmoet elkaar in dromen of uittredingen.
* Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op.
* Jullie karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar je normen en waarden en levensinstelling komen overeen en misschien zijn zelfs jullie beroepen vergelijkbaar.
* Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid / bezinning doorgemaakt.
* Je had een voorgevoel dat je je tweelingziel (een heel bijzondere persoon) zou ontmoeten.
* Er is geen angst om gescheiden te worden, het besef dat je bij elkaar hoort is heel groot.
* Door de eenwording neemt je individualiteit toe.
* Er komen lang verscholen emoties naar boven, die conflicten teweeg (kunnen) brengen. Hierbij kan er sprake zijn van een onderling afstoten en aantrekken. Je kunt elkaar helpen bij de verwerking hiervan. De verbinding wordt hierdoor alleen maar sterker.
* Je voelt je op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek vlak met elkaar verbonden.
* Er hebben zich hindernissen voorgedaan bij de hereniging. Belemmeringen kwamen van binnen uit (persoonlijke problemen) of van buiten (geografische omgeving, familie, gezin?).
* Er is een fundamenteel gevoel van eenheid: eenheid van visie, eenheid van doel, eenheid van gevoel. De onderlinge verschillen complementeren en verheffen elkaars waarneming. Een + een is meer dan twee.
* Er is geen onderlinge competitie maar de sterke drang om elkaar te steunen.
* Je hebt hetzelfde vermogen tot liefhebben.
* Anderen worden beïnvloed door de energie die jullie samen tot stand brengen.
* Je hebt het gevoel dat jullie samen zijn gebracht voor een speciaal doel, dat jullie samen een taak moeten uitvoeren.
Mocht het nou wel of niet je tweelingziel zijn waar je immens van houdt, doet er in feite niet toe. We leven op aarde om te leren en te ervaren. In iedere relatie die we hier aangaan kunnen we verder groeien en het evenwicht vinden in onszelf. Door een sterk contact tot stand te brengen met onze eigen ziel kan de hereniging met onze tweelingziel plaatsvinden. Misschien gebeurt dat hier en nu, misschien later in dit leven, in een ander leven of in de sferen. Ondertussen proberen we te groeien door met iedere relatie om te gaan als ware het onze tweelingziel. Met respect en liefde. Door het geven van steun bij de ontwikkeling. Door het vrijlaten van de ander. Door het verwerven van Meesterschap in Liefde